لنگرود دیروز - لنگرود امروز لنگرود دیروز - لنگرود امروز
لنگرود دیروز - لنگرود امروز

آلبوم عکس های من از لنگرود قدیم و لنگرود جدید


لنگرود دیروز 18

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 18

لنگرود - کمربندی قدیم

 

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 17

لنگرود - لیلاکوه

 

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 17

بقعه " آقا سید حسین " لنگرود - دهه 60

 

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 16

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 16

لنگرود - خیابان روبه روی بیمارستان امینی و سینما آزادی - دهه 60

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 15

لنگرود - تالاپ کومله

 

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 15

ابتدای جاده چمخاله - دهه 60

 

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 14

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 14

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 13

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 13

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 12

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 12

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 11

کمربندی لنگرود

 

سه شنبه دوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 11

کمربندی لنگرود - 28 سال پیش

 

سه شنبه دوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 10

تالاپ زیبای کومله ( لنگرود )

 

سه شنبه دوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 10

لنگرود ، 22 سال پیش

 

سه شنبه دوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 9

دوشنبه یکم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 9

توضیح : این عکس بخشی از کیاکلایه سل است که حدود 30 سال پیش گرفتم . در حال حاضر در این مکان مصلی لنگرود و در طرف مقابل بیمارستان لنگرود در حال احداث است.

دوشنبه یکم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 8

تالاپ زیبای کومله ( لنگرود )

یکشنبه سی ام آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 8

لنگرود - روستای کیاکلایه - اوایل دهه 60

یکشنبه سی ام آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 7

لنگرود - تالاپ زیبای کومله

یکشنبه سی ام آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 7

لنگرود - اوایل دهه 60 - روزهای آغازین احداث پارک لنگرود - میدان شهید نورانی نیز در عکس دیده می شود.

یکشنبه سی ام آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 6

پارک لنگرود

جمعه بیست و هشتم آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 6

لنگرود - خیابان روبروی شبکه بهداشت ودرمان به طرف میدان اصلی شهر

زمان : دهه 60

جمعه بیست و هشتم آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 5

پارک کیاکلایه سل لنگرود

 

پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 5

لنگرود - دهه 60 روبه روی بیمارستان امینی

 

پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 4

سل کومله

 

چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 4

پارک لنگرود در دهه 60

 

چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

 غلامحسین محمدپور:

"این مجموعه شامل عکس های من از لنگرود قدیم و لنگرود جدید است."

ghms.1334@gmail.com

ghh.mpour@yahoo.com


 

عکس های دیروز
عکس های امروز

 

لنگرود دیروز 18
لنگرود امروز 18
لنگرود امروز 17
لنگرود دیروز 17
لنگرود امروز 16
لنگرود دیروز 16
لنگرود امروز 15
لنگرود دیروز 15
لنگرود امروز 14
لنگرود دیروز 14

 

دی 1393
آذر 1393

 

 

پال نیوز
گالری عکس لنگرود